Координаційна рада / Протоколи роботи координаційної ради : ПРОТОКОЛ № 5 від 27 листопада 2017 року

КООРДИНАЦІЙНА       РАДА

з питань місцевого самоврядування при

голові Добровеличківської районної ради

 

ПРОТОКОЛ  № 5

 

 від 27 листопада 2017 року

 

ЗАВАНТАЖИТИ [42,12 Kb]

 Координаційна рада / План роботи : План роботи Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Добровеличківської районної ради на 2017 рік

Затверджено

на засіданні Координаційної ради

з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

30 січня 2017 року № 9

 

План  роботи  Координаційної  ради

з  питань місцевого самоврядування

при голові Добровеличківської районної ради

на 2017 рік

 

 

I квартал

 

 1. Про план роботи Координаційної ради в 2017 році.
 2. Про звіти депутатів перед виборцями.
 3. Про порядок подання е-декларацій згідно Закону України “Про запобігання корупції”.
 4. Про навчання посадових осіб місцевого самоврядування у 2017 році.

 

II квартал

 

 1. Про хід виконання  районних Програм.
 2. Про рішення постійної комісії обласної ради № 118 від 20.12.2016 року “Про санітарно-епідемічний стан територій Кіровоградської області в 2016 році”.
 3. Питання узаконення старих будинків та відмерлої спадщини
 4. Про підготовку рішень органів місцевого самоврядування району з питань  оподаткування

 

III квартал

 1. Про сучасні підходи запровадження енергозберігаючих технологій.
 2. Підготовка до опалювального сезону 2017-2018 роки
 3. Про сприяння інвестиційної діяльності та залучення інвестицій для створення робочих місць
 4. Про стан дорожної інфраструктури в Добровеличківському районі.

 IV квартал

 1. Про підготовку Програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік.
 2. Про добровільне об”єднання територіальних громад та децентралізація влади в Україні
 3. Про стан використання земель запасу, резервного, водного фондів, не витребуваних паїв та надходження до місцевих бюджетів. Про забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які брали і беруть участь у виконанні завдань в зоні АТО.
 4. Про ведення документації в сільських радах. Про основні положення вимог законодавства щодо порядку вчинення нотаріальних дій, з питань реєстрації актів цивільного стану.

 

Докладніше...
27-04-2017, 10:34 Категорія: Координаційна рада / План роботи Переглядів: 877


КООРДИНАЦІЙНА       РАДА

з питань місцевого самоврядування при

голові Добровеличківської районної ради

 

ПРОТОКОЛ  № 4

 

 від 30 січня 2017 року

 

ЗАВАНТАЖИТИ [37,43 Kb]

 Координаційна рада / План роботи : План роботи координаційної ради

Затверджено

на засіданні Координаційної ради

з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

29 лютого 2016 року № 2

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Координаційної ради при голові Добровеличківської районної ради

з питань місцевого самоврядування

на  2016 рік

 

 

І квартал

 

1. Про реалізацію Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

          2.Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

 

ІІ  квартал

 

          1. Про стан виконання в районі Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

         2. Про готовність об'єктів соціальної сфери та бюджетних установ  району до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років.

         3. Дороги.

 

ІІІ квартал

 

1. Про забезпечення ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг населених пунктів Добровеличківського району.

2. Про досвід роботи об’єднаних територіальних громад.

3. Дороги.

 

ІV квартал

 

       1. Про основні підходи до формування місцевих бюджетів на 2017 рік.

       2. Про залучення інвестицій.

       3. Дороги.

 

 

Докладніше...
30-09-2016, 11:42 Категорія: Координаційна рада / План роботи Переглядів: 728


КООРДИНАЦІЙНА       РАДА

з питань місцевого самоврядування при

голові Добровеличківської районної ради

 

ПРОТОКОЛ  № 3

 

від 29 серпня 2016 року

 

ЗАВАНТАЖИТИ [64 Kb]

 

 

 КООРДИНАЦІЙНА       РАДА

з питань місцевого самоврядування при

голові Добровеличківської районної ради

 

ПРОТОКОЛ  № 2

 

від 24 червня 2016 року

 

ЗАВАНТАЖИТИ [58,5 Kb]

 Додаток 1

до засідання Координаційної ради

з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

29 лютого 2016 року № 1

 

 

Положення

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Добровеличківської районної ради

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Добровеличківської районної ради (далі – Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та цим Положенням

 

1.2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим колегіальним органом і діє при голові Добровеличківської районної ради на громадських засадах, засадах законності, гласності, вільного обговорення та ефективного вирішення поставлених питань, протягом сьомого скликання.

 

1.3. До складу Координаційної ради входять:

 

голова Добровеличківської районної ради;

голови міської, селищної, сільських  рад ;

 

1.4. Координаційну раду очолює голова Добровеличківської районної ради.

 

Розділ 2. Організація роботи Координаційної ради

 

2.1. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності.

 

2.2. Засідання Координаційної ради скликається за ініціативою її голови або за пропозицією не менше однієї третини від загального складу Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від загального складу.

 

2.3. Річний план роботи Координаційної ради формується на підставі пропозицій членів Координаційної ради та затверджується її рішенням.

 

2.4. Рекомендований порядок денний засідань Координаційної ради формується виконавчим апаратом районної ради відповідно до плану роботи Координаційної ради.

2.5. Засідання Координаційної ради відкриває і веде її голова, а в разі його відсутності –заступник голови районної ради .

 

Під час засідання Координаційної ради ведеться протокол.

 

Координаційна рада може проводити виїзні засідання.

 

2.6. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь голови постійних комісій районної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади всіх рівнів. Питання про кількість і склад запрошених осіб вирішується головою районної ради.

 

2.7. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

 

Рішення Координаційної ради ухвалюються більшістю від її загального складу.

Рішення Координаційної ради підписуються головою районної ради.

Рішення Координаційної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Добровеличківської районної ради.

 

2.8. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з виконавчим апаратом районної ради, постійними комісіями районної ради, районною державною адміністрацією,  установами, закладами, організаціями та підприємствами незалежно від їх форм власності та відомчого підпорядкування.

 

2.9. Організаційне та інформаційно-методичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат  районної ради.

 

2.10. Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм офіційним найменуванням.

 

Розділ 3. Функції і повноваження Координаційної ради

 

3.1. Основними завданнями Координаційної ради є:

 

- аналіз політики щодо місцевого самоврядування, обговорення  актуальних питань розвитку місцевого самоврядування стосовно здійснення організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження та реалізації програм соціально-культурного розвитку територій;

- аналіз практики органів місцевого самоврядування щодо формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів, підготовка пропозицій щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- пошук оптимальних шляхів подальшого розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на гармонійне поєднання централізації і децентралізації у здійсненні публічної влади з метою збалансованого соціально-економічного розвитку регіону та територіальних громад області;

- підготовка узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань місцевого самоврядування для забезпечення інтересів територіальних громад;

- сприяння діяльності органів місцевого самоврядування району всіх рівнів з метою більш ефективного здійснення ними своїх повноважень.

 

3.2. На виконання основних завдань, визначених цим Положенням, Координаційна рада:

 

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома постійних комісій районної ради;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку територій району та практичну діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення організаційних та контрольних повноважень стосовно затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації з цієї проблематики;

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, готує пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності та самостійності місцевих бюджетів;

- аналізує стан роботи органів місцевого самоврядування щодо здійснення повноважень відповідно до законодавства, підвищення ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатського корпусу, зміцнення і вдосконалення зв'язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- аналізує практику розв'язання органами місцевого самоврядування  проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна комунальної власності, соціального захисту населення та розробляє відповідні пропозиції;

- сприяє узагальненню та поширенню кращого досвіду практичної роботи з питань, що відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з питань вдосконалення механізмів виконання покладених на них повноважень щодо розвитку підвідомчих їм територій, здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень тощо;

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування.

 

 Корнієнко Людмила Броніславівна     

голова Добровеличківської

районної  ради 

Антошик  Микола  Миколайович

Помічнянський міський голова

 

Погрібніченко Ірина Іванівна

Добровеличківський селищний голова

 

Швидкий Юрій Володимирович

Братолюбівський сільський голова

 

Коваленко  Микола  Миколайович                 

 

Гаївський сільський голова           

Приподобний Олексій  Петрович                   

Глинянський сільський голова

 

Заїченко Катерина Вікторівна

Гнатівський сільський голова

 

Гнєдич Микола Петрович

Дружелюбівський сільський голова

 

Саакян Валентина Василівна         

       

Карбівський сільський голова

 

Торовик  Віктор  Володимирович         

          

Липнязький сільський голова

 

Пахалюк Олександр  Григорович

Любомирський сільський голова

 

Олійник Ольга Вікторівна                   

 

Марківський сільський голова

Русєва Олена Ярославівна

Миколаївський сільський голова

 

Рябоконь Тетяна Петрівна

Новолутківський сільський голова

 

Пасенюк Валентина Володимирівна

Олександрівський сільський голова

 

Скороход  Анатолій  Володимирович

Олексіївський сільський голова

 

Виноградов  Віктор  Миколайович

Перчунівський сільський голова

 

Мар’янов Сергій  Іванович

Піщанобрідський сільський голова

 

Драпак  Анатолій  Петрович

Тернівський сільський голова

 

Куліш  Петро  Васильович

Тишківський сільський голова

 

Шевчук Віра Любомирівна

Троянський сільський голова

 

Шевченко Микола Дмитрович

Федорівський сільський голова

 

Павленко  Ольга  Романівна

Червонополянський сільський голова

 

Тищенко  Тетяна  Олександрівна

Юр”ївський сільський голова

 

 Меню


Вхід


Логін  
Пароль  


Корисні посилання

Офіційне інтернет-представництво Президента України


Верховна Рада України


Законодавство України


Кабінет Міністрів України


Кіровоградська ОДА


Кіровоградська обласна рада


Добровеличківська райдержадміністрація


ПФУ


Укрінформ