Доступ до публічної інформації / Звіт про розгляд запитів про доступ до публічної інформації : ЖУРНАЛ реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації 2018 рік

 

ЖУРНАЛ

реєстрації  та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради

запитів на отримання публічної інформації

 


№з/п Дата надходження та реєстраційний індекс запиту  Прізвище, ім'я, по батькові запитувача, назва установи, організації, громадського об'єднання, які представляє запитувач    Дані про запитувача (адреса поштова чи електронна), контактний телефон Номер, дата і назва документа, наданого по запиту Вид проведеної роботи (робіт) з документом  Форма надання відповіді та дата
1 2 3 4 5 6 7
1. 11.01.2018 року  Голова громадської організації "Громадський контроль Добровеличківського району" Солопун О.М. смт.Добровеличківка вул.Зарічна, буд.95  18.01.2018 р. № 01-33/1/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 18.01.2018 року письмова відповідь
2. 18.01.2018 року ГО "Асоціація Політичних Наук" м.Кропивницький вул.В'ячеслава Чорновола, 2в тел.(050)564-14-54  e-mail:presscentr5@gmail.com   web:http://polityka.iimdo.com   22.01.2018 р. № 01-33/2/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 22.01.2018 року письма та електронна відповідь
3. 28.03.2018 року  Голова громадської організації "Громадський контроль Добровеличківського району" Солопун О.М. смт.Добровеличківка вул.Зарічна, буд.95  03.04.2018 р. № 01-33/3/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 03.04.2018 року письмова відповідь
4. 28.03.2018 року  Голова громадської організації "Громадський контроль Добровеличківського району" Солопун О.М. смт.Добровеличківка вул.Зарічна, буд.95  03.04.2018 р. № 01-33/4/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 03.04.2018 року письмова відповідь
5. 02.04.2018 року Голова громадської організації "Громадський контроль Добровеличківського району" Солопун О.М. смт.Добровеличківка вул.Зарічна, буд.95  03.04.2018 р. № 01-33/5/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 06.04.2018 року письмова відповідь
6. 20.04.2018 року ТОВ "Петро-Консалтінг"  м.Київ вул.Євгена Харченко, 31 оф.3   20.04.2018 р. № 01-33/6/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 20.04.2018 року письмова відповідь
7. 23.04.2018 року Петросян Д.А. селище Цукровий завод вул.40 років Перемоги, б.1 23.04.2018 р. № 01-33/7/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 23.04.2018 року письмова відповідь
8. 11.06.2018 року Регіональний координатор ГО Центр UA Лук'янцева Любов Юріївна  м.Кіровоград вул.Декабристів8/22           e-mail:ljubashka. luk@gmail.com  23.04.2018 р. № 01-33/8/2 Надано відповідь згідно чинного законодавства 11.06.2018 року електронна відповідь
9. 22.06.2018 року Голова громадської організації "Громадський контроль Добровеличківського району" Солопун О.М. смт.Добровеличківка вул.Зарічна, буд.95  23.04.2018 р. № 01-33/9/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 27.06.2018 року письмова відповідь
10. 17.07.2018 року Голова громадської організації "Громадський контроль Добровеличківського району" Солопун О.М. смт.Добровеличківка вул.Зарічна, буд.95  23.04.2018 р. № 01-33/10/2 Надано відповідь згідно чинного законодавства 23.07.2018 року письмова відповідь
11. 31.07.2018 року Голова громадської організації "Громадський контроль Добровеличківського району" Солопун О.М. смт.Добровеличківка вул.Зарічна, буд.95  23.04.2018 р. № 01-33/11/1 Надано відповідь згідно чинного законодавства 06.08.2018 року письмова відповідь
12. 25.10.2018 року  Саврук Соломія Олегівна Центр спільних дій, громадська організація м.Київ м.Київ вул.Омеляновича-Павленка, 4/6, 9й поверх тел.0672326923 ssavruk.center@gmail.com.  30.10.2018 № 01-33/12/2 Надано відповідь згідно чинного законодавства 30.10.2018 року електронна відповідь  
             

 

Доступ до публічної інформації / Зразки інформаційних запитів : Порядок доступу до публічної інформації

Додаток 1
до розпорядження голови
районної ради
від __________ 2011 року
№ ____


ПОРЯДОК
Доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Добровеличківська районна рада


1. Загальні положення
 1.1. Порядок доступу до публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Добровеличківській районній раді (далі – Порядок) регламентує питання організації роботи із запитувачами інформації, визначає організаційні засади приймання, реєстрації, розгляду, узагальнення та аналізу запитів, а також контроль за виконанням доручень, наданих за результатами розгляду.
 1.2. Даний Порядок розроблено згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 1.3. Працівники виконавчого апарату Добровеличківської районної ради при розгляді інформаційних запитів керуються Конституцією України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.
 1.4. Діловодство щодо роботи із запитувачами інформації в Добровеличківській районній раді ведеться окремо від загального діловодства та покладається на відповідальну особу по роботі із запитувачами інформації у виконавчому апараті районної ради.
 1.5. Відповідальність за стан діловодства щодо роботи із запитувачами інформації несе керівництво районної ради.

2. Реєстрація, облік та розгляд інформаційних запитів
 2.1. В районній раді ведеться робота з інформаційними запитами, які можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запити можуть бути індивідуальними чи колективними.
 2.2. Письмовий запит подається в довільній формі.
 2.3. Запит на інформацію має містити:
  - ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  - підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 2.4. Запити на інформацію (далі - запити), які надходять до районної ради, приймаються відповідальною особою по роботі із запитувачами інформації у виконавчому апараті районної ради.
 2.5. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
 2.6. Для організації роботи із запитами на інформацію відповідальна особа з питань запитів на інформацію забезпечує їх реєстрацію та облік, а саме:
  - реєструє їх в день надходження в журналі прийому, реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації;
  - перевіряє на відповідність вимогам статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  - передає інформаційний запит на розгляд голові районної ради, заступнику голови ради;
  - здійснює діловодний контроль за виконанням доручень, наданих головою ради, заступником голови ради;
  - формує справу, яка містить запит на інформацію, додатки до нього, копії супровідних листів, відповідей заявнику, службові записки, а також листи установ, організацій тощо (відповідальних виконавців), які надійшли за результатами розгляду;
  - узагальнює дані про запити на інформацію та готує доповідні записки про стан роботи з ними у Добровеличківській районній раді на вимогу керівництва районної ради.
 2.7. Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів. Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ. Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в журналі реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.
 2.8. У разі, якщо у запиті міститься питання, що не належить до компетенції районної ради, або районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит,у запиті міститься питання про інформацію, що належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,то відповідальною особою готується супровідний лист за підписом голови ради, або заступника голови ради про відмову у наданні такої інформації. Якщо районна рада не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.
 2.9. З резолюцією голови ради або заступника голови ради запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольну форму (журнал).
 2.10. За резолюцією керівництва районної ради запити передаються на виконання у структурні підрозділи виконавчого апарату, за місцем знаходження інформації.
 2.11. Структурні підрозділи та посадові особи виконавчого апарату районної ради, яким головою ради чи заступником голови ради доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та надати інформацію запитувачу.
 2.12. Рішення, які приймаються за запитами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.
 2.13. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
  1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
  2) дату відмови;
  3) мотивовану підставу відмови;
  4) порядок оскарження відмови;
  5) підпис;
Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.
 2.14.Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.Терміни розгляду інформаційного запиту
 3.1. Відповіді на запити надаються запитувачу не пізніше п’яти робочих днів від дня їх отримання виконавчим апаратом районної ради.
 3.2. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 3.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
 3.4. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації, районна рада може продовжити термін розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що в письмовій формі повідомляється запитувачу в термін не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту

4. Обов’язки районної ради щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» Районна рада з метою виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечує:
 4.1. Систематичне ведення обліку документів, що знаходяться в її володінні.
 4.2. Ведення обліку запитів на інформацію.
 4.3. Оприлюднення інформації про свою діяльність та прийняті рішення на на інформаційних стендах в приміщенні районної ради або будь-яким іншим способом.
 4.4. Надання спеціального місця – кабінету № 36 приміщення районної ради, для роботи запитувачів інформації з документами чи їх копіями, з наданням їм права робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.
 4.5. Надання достовірної, точної та повної інформації, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Керуюча справами районної ради                             С.Скоропад

 Додаток 5
до розпорядження голови
районної ради
від __________ 2011 року
№ ____


Форма для подання інформаційного запиту від об´єднань громадян в письмовому вигляді.

ЗАПИТ
на отримання публічної інформаціїРозпорядник інформації Добровеличківська районна рада

Кому голові Добровеличківської районної
ради Корнієнко Л.Б.


Організація________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
або я б хотів отримати доступ до інформації про (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати
Поштою___________________________________________________________
Факсом____________________
Електронною поштою _____________________________________
В усній формі (вказати № телефону)________________________
Контактний телефон _______________________________________
Дата запиту__________________ Підпис ___________
Зареестровано_____________
_____________Скачати dodatok-5.doc [26,5 Kb]

 Додаток 4
до розпорядження голови
районної ради
від __________ 2011 року
№ ____


Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді.

ЗАПИТ
на отримання публічної інформаціїРозпорядник інформації Добровеличківська районна рада
Кому голові Добровеличківської районної ради Корнієнко Л.Б.


П.І.Б. запитувача _________________________________________________
__________________________________________________________________
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
або я б хотів отримати доступ до інформації про (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати
Поштою___________________________________________________________
Факсом____________________
Електронною поштою _____________________________________
В усній формі (вказати № телефону)________________________
Контактний телефон _______________________________________
Дата запиту__________________ Підпис ___________
Зареестровано_____________Скачати dodatok-4.doc [26,5 Kb]

 Додаток 3
до розпорядження голови
районної ради
від __________ 2011 року
№ ____
Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді.ЗАПИТ
на отримання публічної інформаціїРозпорядник інформації Добровеличківська районна рада

Кому голові Добровеличківської районної ради Корнієнко Л.Б.

Організація, юридична особа ____________________________________
__________________________________________________________________
П.І.Б. представника запитувача, посада_________________________________
__________________________________________________________________
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
або я б хотів отримати доступ до інформації про (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати
Поштою___________________________________________________________
Факсом____________________
Електронною поштою _____________________________________
Контактний телефон _______________________________________
Дата запиту__________________ Підпис ___________
Зареестровано _____________


Скачати dodatok-3.doc [27 Kb]

 Меню


Вхід


Логін  
Пароль  


Корисні посилання

Офіційне інтернет-представництво Президента України


Верховна Рада України


Законодавство України


Кабінет Міністрів України


Кіровоградська ОДА


Кіровоградська обласна рада


Добровеличківська райдержадміністрація


ПФУ


Укрінформ