Президія / Положення про Президію районної ради : положення про Президію районної ради сьомого скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії
Добровеличківської районної ради
сьомого скликання
від 18 рудня 2015 року № 16

Положення
про президію Добровеличківської районної ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Порядок діяльності президії районної ради (далі - президія) визначається законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом районної ради, цим Положенням.
2. Дане Положення про президію визначає порядок скликання і проведення її засідань, інших процедур у діяльності президії.
3. Президія є дорадчим органом районної ради.
4. До складу президії входять: голова районної ради, його заступник, голови постійних депутатських комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій (у разі їх створення).
5. Роботу президії організовує голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови районної ради.
6. Положення про президію затверджується районною радою на її пленарному засіданні.
7. Дії пов’язані з організаційними заходами щодо проведення засідань президії за дорученням голови районної ради, а у разі його відсутності за дорученням заступника голови районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.
8. Протокол засідання президії веде провідний спеціаліст організаційного відділу районної ради.
II. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРЕЗИДІЇ.
1. Президія у зв’язку зі скликанням і проведенням сесій:
- узгоджує, у разі необхідності, пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд районної ради, а також організації роботи по підготовці сесій;
- вживає заходів, у разі необхідності, щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях.
2. З метою координації діяльності постійних комісій президія:
- вживає заходів щодо організації скоординованої спільної роботи постійних комісій;
- рекомендує проведення спільних засідань постійних комісій та пропонує питання до розгляду у постійних комісіях;
- попередньо розглядає та погоджує проекти перспективних та річних планів роботи ради з відповідними постійними комісіями;
- здійснює заходи щодо погодження проектів документів районної ради, з відповідними постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями);
- здійснює заходи щодо надання інформаційної, правової, матеріально- технічної та іншої допомоги постійним комісіям районної ради;
- в окремих випадках на вимогу не менш як третини членів президії має право скликати засідання постійних комісій районної ради, в тому числі і
спільні засідання декількох постійних комісій районної ради;
- сприяє діяльності депутатських груп, фракцій утворених в раді.
3. З метою вирішення нагальних питань життєдіяльності району президія:
- рекомендує питання до розгляду у постійних комісіях районної ради;
- доручає голові районної ради від імені президії звертатись за отриманням інформації до установ, підприємств та організацій різних форм власності, органів місцевого самоврядування;
- пропонує сесії районної ради утворення тимчасових депутатських комісій для вивчення питань щодо соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку району, територій а також з інших питань, які належать до компетенції районної ради, для надання відповідних рекомендацій;
- здійснює заходи щодо надання інформаційної, правової, матеріально-технічної та іншої допомоги місцевим радам та їх органам;
- готує звернення до сесії, депутатських фракцій та груп районної ради, жителів району, засобів масової інформації та інших установ і організацій.
III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ
1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань (для розгляду окремих питань можуть проводитися виїзні засідання).
2. Засідання президії скликаються в міру необхідності, як правило перед
пленарними засіданнями сесії районної ради, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь більшість членів від загального складу президії.
3. Засідання президії скликаються головою районної ради у міру необхідності, а також на вимогу не менш як третини від загальної кількості членів президії.
4. На засіданнях президії мають право бути присутні працівники виконавчого апарату районної ради.
На запрошення голови районної ради на засіданні президії можуть бути
присутніми представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, працівники засобів масової інформації та інші особи.
5. Засідання президії веде голова районної ради, у разі його відсутності - заступник голови районної ради. У разі неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій - член президії, уповноважений на це президією.
6. Питання до порядку денного засідання президії вносить голова районної ради. Члени президії подають голові районної ради пропозиції щодо необхідності обговорення на засіданні тих чи інших питань.
7. Членам президії, особам, які беруть участь у її засіданні за посадою, іншим особам, запрошеним на засідання президії головою районної ради не пізніш як за один день до засідання повідомляється про питання, які плануються обговорити на засіданні. Необхідні матеріали виконавчим апаратом районної ради надаються у день проведення засідання президії.
8. Висновки та рекомендації президії приймаються у формі рішень президії на її засіданні більшістю голосів членів президії, присутніх на її засіданні.
9. Рішення президії та протокол засідання президії у 3-х денний строк
підписуються головою ради, а у разі його відсутності - заступником голови ради або депутатом ради, який за дорученням президії головував на її засіданні.
10. Протоколи та рішення президії надаються депутатам районної ради для ознайомлення за їх зверненням.

 Меню


Вхід


Логін  
Пароль  


Корисні посилання

Офіційне інтернет-представництво Президента України


Верховна Рада України


Законодавство України


Кабінет Міністрів України


Кіровоградська ОДА


Кіровоградська обласна рада


Добровеличківська райдержадміністрація


ПФУ


Укрінформ