ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням вісімнадцятої сесії
Добровеличківської районної ради
від 31 жовтня 2008 року № 234Положення про службове житло

Загальні положення

Дане положення призначене для врегулювання питання щодо придбання, використання, передачі в оренду, відчуження та порядку приватизації службового житла районної ради.
Службовим житлом районної ради є квартири, будинки та інші житлові приміщення призначені для проживання в них посадових осіб та працівників організацій, установ, підприємств району.
Придбання службового житла районною радою проводиться відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти" та "Житлового Кодексу України". В випадках коли ціна житла, що планується придбати, не перевищує суми необхідної для проведення тендеру, купівля житла проводиться на загальних засадах. Службове житло надається для проживання вищевказаним особам виключно тимчасово, на період їх повноважень на відповідних посадах та на договірних засадах.
Службове житло знаходиться на балансі районної ради.

1. Порядок придбання службового житла

Придбання службового житла районної ради проводиться в разі потреби забезпечення даним житлом осіб, які працюють на підприємствах, установах чи організаціях району та не мають власного житла для проживання, на час виконання ними своїх службових обов'язків.
В разі виникнення потреби в придбанні службового житла районною радою приймається рішення про придбання житла в якому зазначається вид житла (квартира, будинок), сума коштів, яка виділяється для придбання житла та визначаються відповідальні за проведення даної закупівлі.
Після завершення процедури придбання службового житла воно зараховується на баланс районної ради. Облік службових жилих приміщень всіх будинках здійснюється апаратом районної ради.
Службові жилі приміщення обліковуються в журналі обліку службових жилих приміщень.


2. Передача службового житла в оренду.

Службові приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.
У разі недостатності службових жилих приміщень для забезпечення всіх працівників відповідних категорій, зазначені приміщення надаються, виходячи з інтересів забезпечення нормальної діяльності підприємства, установи, організації району.
Для одержання службового жилого приміщення відповідний працівник подає заяву на ім’я голови районної ради. До заяви додається:
- клопотання керівника підприємства, установи, організації району про
виділення службового житла працівнику;
- довідка з місця проживання про склад сім’ї і реєстрацію.
Члени сім’ї заявника, які бажають оселитися в службове жиле приміщення дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.
Службові жилі приміщення надаються відповідно до розпорядження голови районної ради. У розпорядженні зазначається, яку займає посаду або виконує роботу особа, якій надається службове жиле приміщення, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.
Громадяни, вказані в розпорядженні про надання службового жилого приміщення, дають письмове зобов’язання про звільнення займаного службового жилого приміщення в разі припинення трудових відносин з організацією чи установою району.
Передача житла в оренду оформляється договором оренди. Договір підлягає достроковому розірванню в разі припинення трудових відносин особи, що є орендарем, на підприємстві, організації чи установі району.

3. Користування службовими жилими приміщеннями

Наймач службового жилого приміщення вправі проживати в ньому разом з членами своєї сім’ї. Наймач вправі у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, (чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб.
На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.
Наймач службового жилого приміщення і члени його сім’ї зобов’язані додержуватися умов договору найму службового жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку.
Наймач службового жилого приміщення зобов’язаний своєчасно вносити орендну плату і плату за комунальні послуги ( водопостачання, електрична, теплова енергія та інші послуги) за затвердженими у встановленому порядку ставками і тарифами. Зазначені платежі вносяться щомісяця в строки, визначені відповідними нормативними документами, юридичним особам які уповноважені надавати такі послуги.
Наймач службового жилого приміщення і члени його сім’ї зобов’язані бережно ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, провадити за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільнені приміщення-здати його в належному стані.
В разі невиконання орендарем своїх зобов'язань щодо своєчасної (щомісячної) оплати вказаних послуг, орендодавець має право розірвати договір з орендарем та звернутися до суду для захисту своїх інтересів та відшкодування збитків.
Орендна плата за користування службовим житлом встановлюється за погодженням сторін, але не може бути меншою ніж 1 грн. в рік за квадратний метр загальної площі житлового приміщення.
Інші особливості, щодо використання службового житла, що орендується, визначаються договором оренди.

4 Порядок відчуження службового житла.

Працівники, що припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, підлягають виселенню з службового приміщення в місячний термін з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого приміщення.
Не може бути виселено осіб:
- які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації за клопотанням якої їм надали службове жиле приміщення, не менш як десять років;
- осіб, що звільнені з посади, у зв’язку з якою їм було надано жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з підприємством, установою, організацією.
- членів сім’ї померлого працівника, якому було надано службове жиле приміщення.
Службове житло, яке придбано районною радою, може бути приватизоване за таких умов:
- безперервне проживання в ньому особи не менше 10 років.
- перебування даної особи на займаній посаді, відповідно до якої надано житло, не менше 10 років
Кошти отримані від продажу службового житла зараховуються до районного бюджету.

 Меню


Вхід


Логін  
Пароль  


Корисні посилання

Офіційне інтернет-представництво Президента України


Верховна Рада України


Законодавство України


Кабінет Міністрів України


Кіровоградська ОДА


Кіровоградська обласна рада


Добровеличківська райдержадміністрація


ПФУ


Укрінформ