Добровеличківський район / Статистика : Соціально-економічне становище Кіровоградської області у січні-листопаді 2017 року

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

у січні-листопаді 2017 року

 

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 958,1 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилася на 7702 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (6441 особа) та міграційного (1261 особа) скорочення. Порівняно із січнем–жовтнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 484 особи.

Природний рух населення в січні–жовтні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 50 живонароджених.

 

Серед причин смерті населення області в січні–жовтні 2017р., як і в січні–жовтні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–жовтні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 276,7 тис. домогосподарств, з них  у міських  поселеннях – 201,8 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 74,9 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у жовтні 2017р., становила 45,9% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 44,7% – домогосподарства з однієї особи, 30,6% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2017р. становила 110,5 млн.грн, у тому числі у міських  поселеннях – 88,6 млн.грн,
у сільській місцевості – 21,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 233,7 грн (у вересні – 153,4 грн).

Крім того, у січні–жовтні 2017р. 53,2 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,  в тому числі у міських поселеннях – 18,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 34,3 тис.

За січень–жовтень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка  призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 151,6 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 56,5 млн.грн, у сільській місцевості – 95,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної у жовтні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2770,3 грн (у вересні – 2809,8 грн).

У січні–жовтні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 133,2 млн.грн.

У січні–жовтні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 757,3 млн.грн (95,5% нарахованих за цей період сум),                    за електроенергію – 540,9 млн.грн.

На кінець жовтня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 75 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 39,5 млн.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 3,5 млн.грн, вивезення побутових                   відходів – 2,5 млн.грн, за  електроенергію – 51,2 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання над вартістю фактично спожитих послуг,  заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець жовтня 2017р. відсутня.

 

Доходи населення

За січень–листопад 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5702 грн., що на 46,6% вище ніж за січень–листопад 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–листопаді 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, рибному господарстві, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, професійної, наукової та технічної діяльності, інформації та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві. Співвідношення рівня оплати праці у зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51,6–96,5%.

У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 26,1% (у січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. – на 7,2%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–листопада 2017р. зменшилася на 41,7% і на 1 грудня 2017р. становила 17,4 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–листопада 2017р. збільшилася на 67,9% і на 1 грудня 2017р. становила
10,7 млн.грн або 61,5% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 грудня 2017р. становила 1,3 тис. осіб або 0,8% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 8 тис.грн, що на 31,8% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за листопад 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 грудня 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 71,5% і на 1 грудня 2017р. становила 6,7 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2017р. відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець листопада 2017р. перебувало 14 тис. безробітних громадян області, що на 19,2% більше ніж на кінець жовтня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2017р. становив 2,41% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в листопаді 2017р. склала 7,8 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1835 грн, що дорівнює 57,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця становила  2,7 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області збільшилося з 4 осіб на кінець жовтня до 5 осіб на кінець листопада 2017р.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–листопада 2017р. обліковано 17318 кримінальних правопорушень.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 58 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 65 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 4 зґвалтування і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 10935, шахрайств – 969, грабежів – 410, розбоїв – 73, хабарництва – 56.

У загальній кількості злочинів 75% становили злочини проти власності, 8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2% –  злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів і злочини проти громадського порядку та моральності, 1,4% – злочини проти громадської безпеки.  

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб, які скоїли злочини у складі 8 організованих груп (злочинних організацій); закінчено  8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2017р. становила 13447 осіб, з числа яких 4971 – жінки, 1247 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 96 – неповнолітні та 46 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,8%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,9% – жінки.  У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 198 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 156 осіб, із числа яких  31,4% – умисно вбито; 23,1% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 12,2% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3262, з них жінок – 310, неповнолітніх – 169. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 10% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 8,9% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,5%, безробітних – 11%.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області у січні–вересні 2017р. склав 516,4 млн.грн прибутку проти 195,9 млн.грн прибутку у січні–вересні 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 68,8%, отримано 1249,8 млн.грн прибутку до оподаткування, що на 36,4% більше ніж у січні–вересні 2016р. Найбільші обсяги прибутку одержали підприємства промисловості (74,9% загального прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (19%).

За видами промислової діяльності найбільші обсяги прибутку одержано підприємствами переробної промисловості (72,9% загального обсягу прибутку промисловості), добувної промисловості та розроблення кар’єрів (21,3%).

Частка збиткових підприємств області у січні–вересні 2017р. становила 31,2%, що на 8,3 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитків склав 733,4 млн.грн, що на 1,8% більше січня–вересня 2016р. Значних обсягів збитків зазнали підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (58,9% загальної суми збитків), промисловості (30,8%). Найбільший відсоток збиткових підприємств спостерігався у закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (66,7%), у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (50%).

Серед видів промислової діяльності найбільші обсяги збитків отримані підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (45% загальної суми збитків промисловості), переробної промисловості (35,9%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 13692,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,6% більше обсягу січня–листопада 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 9283,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 3% більше обсягу січня–листопада 2016р.

 

Сільське господарство

У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 89,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 85,5%, господарствах населення – 95,9%.

Рослинництво. За січень–листопад п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 87,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 85%, господарствах населення – 93,7%.

Тваринництво. За січень–листопад п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 99%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 93,5%, господарствах населення – 100,6%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–листопаді 2017р. склало  66 тис.т та порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшилося на 1 тис.т або на 1,5%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 83,4% (у січні–листопаді 2016р. – 81,4%), великої рогатої худоби – 16% (15,9%), птиці свійської – 0,1% (2,4%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–листопаді 2017р. становив 19,5 тис.т, що     на 4,5% менше ніж у січні–листопаді 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби –  3,1 тис.т (на 1,8% менше), свиней – 16,2 тис.т (на 4,9% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 102,4% (у січні–листопаді 2016р. – 100,4%).

У січні–листопаді 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшилося на 0,9% і склало 295,8 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,5% (243 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 1,7% (52,8 тис.т).

Порівняно з січнем–листопадом 2016р. в аграрних підприємствах  (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., збільшився на 51 кг (на 1%) і становив 5365 кг.

У січні–листопаді 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшилося на 3,9% і склало 421,3 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 14,1 раза (2,9 млн.шт), господарствах населення – зросло на 5,3% (418,4 млн.шт).

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 106,9 тис. голів (на 0,9% більше ніж на 1 грудня 2016р.), у т.ч. корів – 58,5 тис. голів   (на 0,3% більше), свиней – 230,5 тис. голів (на 4,9% менше), овець і кіз –  45,1 тис. голів (на 1,3% більше) та птиці свійської – 5674,1 тис. голів    (на 2,7% більше).

Порівняно з показниками на 1 грудня 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 2,7%, свиней – на 4,8%, овець і кіз – на 3,5%, разом з цим збільшилася кількість корів на 0,5%, птиці свійської – на 24,5%.

На початок грудня 2017р. населенням утримувалося 75,5% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 грудня 2016р. – 74,6%), у т.ч. корів – 82,4% (82,5%), свиней – 42,5% (42,6%), овець і кіз – 87,4% (86,5%), птиці свійської – 99,5% (99,6%).

 

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. зросли на 9,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,9%, тваринництва – на 38,9%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.

На 1 грудня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1485,8 тис.т зерна (на 23,2% менше проти 1 грудня 2016р.), у т.ч. 406,2 тис.т пшениці (на 23% менше). Безпосередньо  в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 754,5 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 233,8 тис.т пшениці, 424,7 тис.т кукурудзи, 60,3 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 731,3 тис.т зерна (на 15,2% менше).

Запаси соняшнику становили 628,5 тис.т (на 15,7% менше проти 1 грудня 2016р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 301,5 тис.т, на підприємствах, що займалися його зберіганням та переробкою – 327 тис.т.

 

 

Промисловість

У листопаді 2017р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2016р. обсяги виробництва продукції зросли на 9,6% та 3,9% відповідно,    за підсумками 11 місяців 2017р. – на 6,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився на 18,1%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 18,7%, каменю піску та глини – на 8,7%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 3,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшився на 14,6%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 27,1%, олії та тваринних жирів – на 18%, напоїв – на 14,1%, інших харчових продуктів – на 10,4%, готових кормів для тварин – на 1,7%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 21%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 5,7%.

У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої   та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 119,4 тис.т, кормів готових  для тварин, що утримують на фермах, – на 923 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 480 т, печива солодкого і вафель – на 67 т, виробів здобних – на 39 т, сирів сичужних та плавлених – на 30 т, напоїв безалкогольних – на 23,2 тис.дал. Водночас зменшилось виробництво борошна на 6325 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 3694 т, круп – на 1840 т, виробів ковбасних – на  1512 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1393 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 838  т,  м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 339 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 309 т, горіхів, арахісу  та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб – на 149 т, м’яса свиней замороженого – на 119  т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 4,3%, у т.ч. у виробництві одягу – на 24%, текстильному виробництві – на 3,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–листопаді 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 11,9%, у т.ч. у виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – у 1,6 раза, виробів з паперу та картону –  на 12,5%. Разом з цим у поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних з нею послуг випуск продукції зменшився на 32,8%, лісопильному та стругальному виробництві – на 23,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–листопаді 2017р. випуск продукції зріс на 33,3%, у т.ч. на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – у 1,8 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 14%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшився на 31,3%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,2 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 39,7%, виробництва пластмасових виробів – на 8,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск промислової продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 7,6%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 13,2%, виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів – на 7,8%. Поряд із цим у литті металів приріст продукції становив 25,2%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. зменшився на 33,7%, у т.ч. у виробництві проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв – на 96%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – на 22,8%, інших машин і устатковання спеціального призначення – на 3,5%. Разом із цим, на підприємствах із виробництва машин і устатковання загального призначення випуск промислової продукції збільшився в 1,8 раза, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 10,6%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 0,5%.

 

Будівництво

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1001,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 141,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 64,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 25,7% та 10,2% відповідно.

 

Транспорт

У січні–листопаді 2017р. підприємствами транспорту перевезено 18835,5 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–листопаді 2016р., вантажооборот збільшився на 5,2% і становив 24056,8 млн.ткм.

Залізницею у січні–листопаді 2017р. перевезено 7144,9 тис.т вантажів, що на 1% більше ніж у січні–листопаді 2016р. Збільшилося перевезення хімічних і мінеральних добрив у 1,5 раза, нафти і нафтопродуктів – на 42,4%, кам’яного вугілля – на 20%, брухту чорних металів – на 15%, будівельних матеріалів – на 4,5%. Разом з цим зменшилося на 10,9% перевезення зерна і продуктів перемолу. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 5,3% і становив 23311,1 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2017р. перевезено 11688,5 тис.т вантажів, що у 3 рази більше порівняно з січнем–листопадом 2016р., вантажооборот зріс на 2,8% і становив 744,6 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–листопаді 2017р. перевезено 2,1 тис.т вантажів, що на 49% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р., вантажооборот зменшився на 44,6% і становив 1,1 млн.ткм.

У січні–листопаді 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 55,1 млн. пасажирів, що на 3,2% більше ніж у січні–листопаді 2016р., пасажирооборот зменшився на 1% і становив 2222,4 млн.пас.км.

Залізницею у січні–листопаді 2017р. перевезено 2,1 млн. пасажирів, що на 52% менше ніж у січні–листопаді 2016р., пасажирооборот зріс на 5,5% і становив 1495,2 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2017р. перевезено 38,7 млн. пасажирів, що на 9,8% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 16,8% і становив 629,9 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами –підприємцями у січні–листопаді 2017р. зменшились на 19,6% та становили
10,6 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–листопаді 2017р. перевезено 56,3 тис. пасажирів, що на 27,1% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р., пасажирооборот зменшився на 41,8% і становив 21,9 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–листопаді 2017р. перевезено 14,2 млн. пасажирів, що у 2,4 раза більше ніж у січні–листопаді 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2017р. обсяг експорту товарів становив 348,3 млн.дол. США, імпорту – 192,9 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився на 3,6%, імпорт – на 27,9%. Позитивне сальдо становило 155,4 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. – 185,3 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (110 млн.дол.), зернові культури (75,6 млн.дол.), руди, шлак і зола (24 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (14,4 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–жовтні 2017р. становив 1,81 (у січні– жовтні 2016р. – 2,23).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 109 країн світу. У цілому область експортувала товари до 101 країни світу. У січні–жовтні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 83,4 млн.дол. (23,9% загального обсягу експорту) та зменшився на 14,7% порівняно з січнем–жовтнем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Іспанії, Німеччини, серед інших країн – до США, Китаю, Ізраїлю, Білорусі, Російської Федерації, Індії. Водночас зменшилися поставки до Італії, Грузії, Нідерландів, Ірану, Ісламської Республіки, Єгипту.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 13,5% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,2% (механічні машини), Китаю – 8,5% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Іспанії – 4,5% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 4,4% (зернові культури).

У січні–жовтні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 110,1 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 90,9 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 59,5 млн.дол., готових харчових продуктів – на 26,8 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 70 країн-партнерів. У січні–жовтні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 95,8 млн.дол. (49,7% загального обсягу) та збільшився в 1,5 раза проти січня–жовтня 2016р. Імпортні поставки порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зросли з Білорусі, Великої Британії, Німеччини, Бельґії, Польщі, скоротилися – з Південної Африки, Словаччини, Туреччини, Франції. Найбільші надходження здійснювались з Німеччини та США – по 15,8% загального обсягу імпорту (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Китаю – 12% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, взуття), Білорусі – 7,1% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Великої Британії – 6,1% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини).

У січні–жовтні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 84,8 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 44,4 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості відповідно по 11,8 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 8,8 млн.дол., мінеральних продуктів – на 8,7 млн.дол.

У січні–вересні 2017р. в економіку області іноземними інвесторами унесено 5,2 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у січні–вересні 2016р. – 2,2 млн.дол.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку області з початку інвестування, на 1 жовтня 2017р. склав 66,4 млн.дол. США, що на 12,7% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., та у розрахунку на одну особу населення склав 69 дол. З країн ЄС внесено 41,9 млн.дол. інвестицій (63,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 24,5 млн.дол. (36,9%).

Інвестиції надійшли з 35 країн світу, з них 16 – країни Європейського Союзу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 84% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 21,2 млн.дол.,  Кіпр – 13,9 млн.дол., Російська Федерація – 10,4 млн.дол.,  Сейшельські Острови – 6,9 млн.дол. та Нідерланди – 3,5 млн.дол.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості – 27,6 млн.дол. (41,6% загального обсягу), будівництва – 16,6 млн.дол. (25%), організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,6 млн.дол. (8,4%), організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 4,7 млн.дол. (7%), підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 3,8 млн.дол. (5,7%), підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 3,4 млн.дол. (5,2%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2017р. становила 14,1 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 жовтня 2017р. становив 80,5 млн.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у листопаді 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 112,8%.

На споживчому ринку в листопаді 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали яйця. На 6,4–0,6% зросли ціни на молоко, сало, сметану, олію оливкову, сири, масло, кисломолочну продукцію, інші продукти харчування, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, мед, кондитерські вироби з борошна, олію соняшникову. Водночас на 5,4–0,9% подешевшали цукор, фрукти, овочі, морозиво, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,3%, у т.ч. алкогольні напої – на 0,4%, тютюнові вироби – на 0,3%. Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2% відбулося за рахунок підвищення тарифів на опалення на 6,4%. Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,8% відбулося в основному за рахунок подорожчання палива та мастил на 3,6%. Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,7% спричинено підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 0,9%. У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 2,2%.

 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 
9-01-2018, 09:10 Переглядів: 544 Категорія: Добровеличківський район / Статистика
Повернутися
Поділитися :

Меню


Вхід


Логін  
Пароль  


Корисні посилання

Офіційне інтернет-представництво Президента України


Верховна Рада України


Законодавство України


Кабінет Міністрів України


Кіровоградська ОДА


Кіровоградська обласна рада


Добровеличківська райдержадміністрація


ПФУ


Укрінформ